top of page

מה אנחנו עושים

אימון אישי ועסקי

מיועד למנהלים אשר מעוניינים ליישם את מטרותיהם בהלימה למטרות הארגון, שיפור תוצאות ומיקסום הפוטנציאל האישי והעיסקי.

 זהו תהליך שמטרתו למנף ולקדם את העסק למיצוי הפוטנציאל הטמון בו, המטרות, היעדים, הניהול, מצבת כח-האדם, חלוקת תפקידים וסמכויות, חיזוק יתרונות קיימים והעצמה אישית וצוותית.  

 אימון עסקי הוא תהליך יעיל, ממוקד, מכוון תוצאות, המאפשר עבודה אינטנסיבית על מיצוי הפוטנציאל העסקי והאישי.

הרצאות וסדנאות חווייתיות

ההרצאות מלאות השראה ועצות מעשיות המבוססת על מחקר ועובדות. ההרצאות והסדנאות ישנו את השקפתכם על חייכם, על עבודתכם ואת ראיית עולמכם.

ההרצאות כוללת פעילות חווייתית אשר בוחנת את ההתתנהלות של המנהלים בפועל ברגעי אמת בהם ההתנהגויות הטבעיות שלנו נכנסות לפעולה.

קורס פיתוח מנהלים

מיועד למנהלים/בעלי עסקים לשיפור מיומנויות רכות, לשיפור היכולת להתמודד בו זמנית עם אתגרים רבים, דינאמיים, תחרותיים ומשתנים, כל זאת תוך התנהלות נכונה בתפר שבין ניהול אנשים, ניהול פרויקטים וניהול עצמי, כשמטרתם שיפור הישגי הארגון, פיתוח ראייה מערכתית נרחבת, הקניית טכניקות וכלים מתקדמים ופיתוח מיומנויות אישיות שיסייעו בידי המשתתפים להותיר את חותמם על הארגון, להוביל את הצוות שלהם לעבר הצלחות ולקדם את הארגון כולו להתפתחות וצמיחה.

bottom of page